Dňa 15.9.2023 vláda SR ukončila mimoriadnu situáciu v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. stupňa, ktoré bolo spôsobené ochorením COVID-19, vyvolaným korona vírusom SARS-Cov-2, na území Slovenskej republiky. S ukončením tejto mimoriadnej situácie pristupujeme aj k ukončeniu distribúcie vakcín pre ambulantnú sieť. V súlade s tým by sme Vás radi informovali o ukončení prevádzky objednávacieho portálu www.vakcinaciacovid.sk.

Partneri projektu