Úvodná stránka Title

O projekte

Príhovor prezidenta lekárnickej komory

PharmDr. Ondrej SukeľPrezident Slovenskej lekárnickej komory

Milí kolegovia lekári, sestry – užívatelia tejto aplikácie

Slovenská lekárnická komora už pár rokov svoje aktivity realizuje pod sloganom „moderná inštitúcia s tradíciou“. V týchto slovách poukazujeme na potrebu vnímať pevne ukotvené historické korene farmácie v kontexte rozvíjajúcej sa spoločnosti, vedeckého pokroku a moderných výziev z tejto dynamiky vyplývajúcich. Preto nie iba reagujeme na podnety života, ale ich v snahe dať naše individuálne i spoločné sily v prospech spoločného dobra aktívne vytvárame.

Našim poslaním je prinášať riešenia a to chceme, vieme a budeme robiť. Preto Slovenská lekárnická komora prichádza s touto stránkou, ktorá umožní ľahké a rýchle objednávanie vakcín pre očkovanie Vašich pacientov.

V prvom rade chcem poďakovať Ministerstvu zdravotníctva Slovenskej republiky za ponuku podieľať sa na zabezpečení procesu masívneho očkovania v ambulanciách všeobecných lekárov a pediatrov. Farmaceut je garantom účinnosti, bezpečnosti a kvality každého lieku a preto – napriek tomu, že tieto atribúty vnímam ako samozrejmosť – v mene Slovenskej lekárnickej komory vyjadrujem presvedčenie, že všetci vo svojich lekárňach budeme pre Vás – lekárov a sestry prvej línie – zodpovedným a dôveryhodným partnerom a že takto spoločnými silami prispejeme k eliminácii ďalších dopadov pandémie. Preto ďalšie ďakujem patrí Vám užívateľom tejto aplikácie. A do tretice ďakujem partnerom tohto projektu, zvlášť spoločnosti Karatnet, ktorá ju pripravila a ďalej vyvíja.

Uplynulé mesiace nás všetkých postavili do ringu, v ktorom bojujeme s nepoznaným súperom a bez predchádzajúceho tréningu. Ten boj je raz viac, inokedy menej úspešný a častokrát vyzeral ako nezvládnuteľný. Časť z nás bohužiaľ tento boj nezvládla a v starostlivosti o chorých obetovala to najcennejšie – vlastný život. Uctime si pamiatku týchto lekárov, lekárnikov, sestier a iných zdravotníkov tým, že každý na svojom pracovisku svojou trochou prispejeme k budovaniu kolektívnej imunity.

Príhovor riaditeľa KaratNet Slovakia s.r.o.

Ing. Ján Micanko PhD.Managing Director KaratNet Slovakia s.r.o.

Milí používatelia tejto aplikácie ako aj laická verejnosť,

spoločnosť KaratNet Slovakia s.r.o. už viac ako 10 rokov pomáha zdravotníckym komorám na Slovensku digitalizovať ich národne registre a vzdelávací proces a evidenciu vzdelávacích podujatí. Našim cieľom je tvoriť praktické aplikácie a aj preto sme neodmietli ponuku Slovenskej lekárnickej komory participovať na tak výnimočnom projekte ako je vakcinácia v ambulanciách všeobecných lekárov a pediatrov na Slovensku.

Nevieme v boji s COVIDom pomáhať tak ako lekári, sestry, lekárnici, záchranári či ostatní zdravotníci, ktorí bojujú v prvej línii. Chceli by sme pomôcť ako vieme, teda znalosťou zdravotníckeho trhu a programátorskými vedomosťami, ktoré vkladáme do tohto projektu.

Veríme, že aplikácia prispeje k efektívnejšej práci našich zdravotníkov a pomôže zachrániť mnohé ľudské životy.

Váš Karatnet tím